Beiratkozás időpontja: 

2021. április 15. (csütörtök)
2021. április 16. (péntek)

Iskolaválasztási információk:

Iskolánk Rákosszentmihályon, nyugodt, családi házas környezetben található. 
Az épületben 16 jól felszerelt tanterem, 1 szaktanterem (kémia-fizika előadó), nagy tornaterem, technikaterem, informatikaterem, táncterem és 3 kis tanterem, fejlesztő-logopédia terem található. Minden osztályteremben projektoros kivetítési lehetőség van mód, két tanteremben pedig interaktív tábla található. Az iskolához felújított, öntött gumis sportudvar, alsós és felsős játszóudvar tartozik.

Az iskola képzési programja, célja: Oktató-nevelő munkánk célja tanulóink sikeres beiskolázása, amelynek alapja olyan hagyományos általános iskolai alapképzés, ahol a tantárgyak átfogó, alapos ismeretén belül kiemelt jelentősége van az idegen nyelvek oktatásának, a matematikai gondolkodás elsajátításának, a természetismeretnek és a környezetvédelemnek. Fontos szerepet kap az alsó tagozat alapos alapozó munkája. 
Célunk az anyanyelvi ismeretek, a matematikai gondolkodás és a beszédkészség fejlesztése. Az első osztályban az olvasástanítás szótagoló, dyslexia prevenciós módszerrel történik. Az idegen nyelvek tanítását első osztályban szakköri szinten kezdjük játékos, alapozó módszerrel, később erre épül fokozatos terheléssel, óraszámemeléssel a felső tagozat emelt szintű idegen nyelv oktatása.  Gondot fordítunk a zenei hallás, a tánc- és ritmusérzék fejlesztésére. Az informatika oktatása és folyamatos fejlesztése minden szempontból kiemelt szerepet kap. Az eredményes oktató-nevelő munkát iskolapszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus és logopédus segíti. 9 000 kötetes könyvtár áll a tanulók rendelkezésére. 

Speciális képzések:

·       idegen nyelv oktatás (angol v. német) 1-3. osztályban szakköri keretek között az órarendbe építve              4. osztálytól a tantervbe építve folyik
·       emelt szintű idegen nyelv oktatás 5. osztálytól 5 óra/hét (angol, német)
·       a tehetséges tanulók számára a 3-8. osztályban matematikából nívócsoportos oktatás, 
·       az 5. évfolyamtól második idegen nyelv választási lehetőség (angol, német)   szakköri keretben 
·       a 3. évfolyamtól informatika oktatás (32 hálózatba kötött gép, internetre  kapcsolódási lehetőség)
·       1-8. évfolyamon néptánc oktatás

Az intézményben lévő sportolási lehetőségek: tömegsport órákon: futball, kézilabda, röplabda, korcsolya, úszás, tenisz

Szakkörök: 8. évfolyamosok számára matematika és magyar felvételi előkészítő, rajz, gitár

Egyéb szabadidős tevékenységek: karate, kosárlabda, kézműves foglalkozás, sakk, gyermekjóga, modern tánc

A szülők által fizetett képzési költségek: Az iskolai sportolási lehetőségek és szakkörök ingyenesek, az egyéb foglakozások a külső szolgáltatók felé térítéskötelesek. 

Egyéb: az alsó tagozaton minden osztálynak saját napközis csoportot indítunk, a felsősöknek tanulószoba működik.

A leendő elsősöknek nyílt napot a vírushelyzetre való tekintettel nem tudunk tartani, a szülők tájékoztatása elektronikus formában várható.

Körzethatár kereső: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index